Strona główna lotów

Historia lotów

VI lot 2004
  VII lot 2005
VIII lot 2006
IX lot 2007
X lot 2008
XI lot 2009
XII lot 2010
XIII lot 2011
XIV lot 2012
                                            
 

 

2013-03-04

Wycieczka „Lot Orłów” finansowana
ze środków Rady Rodziców

czyli

jak Cię zaproszą jedziesz
za całkowitą darmochę