Strona główna lotów

Historia lotów

VI lot 2004
  VII lot 2005
VIII lot 2006
IX lot 2007
X lot 2008
XI lot 2009
XII lot 2010
XIII lot 2011
XIV lot 2012
 
 

2013-03-04

 
 
"...wycieczka przeznaczona jest dla uczniów otrzymujących świadectwo
z wyróżnieniem, a w klasach w których nie ma takich uczniów
wychowawca wyznacza ucznia z najwyższą średnią..."
 
nie dotyczy uczniów z klas programowo najwyższych
 i mających obniżoną ocenę z zachowania

czyli

bądź najlepszy i czekaj na zaproszenie