Strona główna lotów

Historia lotów

VI lot 2004
  VII lot 2005
VIII lot 2006
IX lot 2007
X lot 2008
XI lot 2009
XII lot 2010
XIII lot 2011
XIV lot 2012
                                     
 

 

2013-03-04

 
Zaproszenie do udziału w "Locie Orłów"
jest najwyższą formą nagrody
przewidzianą w Statucie Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle
i łączy się z wysłaniem Listu Gratulacyjnego do rodziców
 
czyli
"Lot Orłów "
to wycieczka dla debeściaków

 
Pomysłodawcą i organizatorem wszystkich "Lotów"
jest Andrzej Kukla - nauczyciel Zespołu Szkół nr3 w Jaśle