Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - nr konta Drukuj
poniedziałek, 17 czerwca 2013 10:19

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły wynosi: 26,00 zł

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi: 9,00 zł

Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto nr: 37 8636 0005 2006 0015 8987 0003