Zjazd Szkolnych Kół Caritas Drukuj
środa, 30 stycznia 2013 12:42

FOTOGALERIA

W dniu 29.01.2013r. przedstawiciele naszego SKC Piotr Dubiel – 1b, Jakub Skórski – 1b i Tomasz Sienicki- 3j wraz z opiekunami p. Barbarą Reczek i ks. Piotrem Nowakiewiczem uczestniczyli w I LO w Jaśle w Zjeździe Szkolnych Kół Caritas.

Spotkanie rozpoczęło się Modlitwą Anioł Pański, a następnie dyrektor I LO, pan Zbigniew Waszkiel przywitał licznie przybyłych gości.

Ks. Wacław Rybka odczytał do zgromadzonych wolontariuszy SKC i ich opiekunów list -przesłanie ks. biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego.

Spotkanie prowadził koordynator diecezjalny Szkolnych Kół Caritas ks. dr Piotr Potyrała. Ksiądz Piotr wygłosił również referat na temat świadectwa wiary chrześcijanina oraz o wolontariacie w SKC. Przypomniał, że za konkretnymi słowami powinny iść czyny miłosierdzia. Prelegent odwoływał się do Listu Papieża Benedykta XVI „Porta fidei”:

„Niech Rok Wiary będzie dobrą okazją do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia”,

„Wiara bez miłości nie przynosi owocu”,

„Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem”.

W przerwie wystąpienia młodzież I LO w Jaśle przedstawiła inscenizację na temat posługi miłości i miłosierdzia., a Chór Soli Deo uświetnił spotkanie wykonaniem kilku kolęd i pastorałek.

Świadectwo swojej wiary oraz posługi w SKC dały wolontariuszki ze Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

Uczestnicy Zjazdu obejrzeli film na temat czym są Szkolne Koła Caritas oraz tego co można robić, aby skutecznie pomagać innym.

Na zakończenie spotkania słowa podziękowania i życzenia dla naszych Kół skierowali: ks. prałat Wacław Rybka, p. Bogusław Kręcisz- przewodniczący Rady Powiatu, p. Paweł Rzońca- sekretarz miasta Jasła oraz ks. prałat Eugeniusz Królik.

Spotkanie to było doskonałą okazją do refleksji nad sensem i koniecznością działania w szkole Koła Caritas. Potrzebujących jest wielu. Na szczęście nie brakuje też chętnych do bezinteresownej pracy.

Wszystkich uczniów, którzy chcieliby dołączyć do Szkolnego Koła Caritas prosimy o kontakt z katechetami.

/BR/