Akcje charytatywne w naszej szkole Drukuj
środa, 25 stycznia 2012 12:17

 „Piękno bez dobroci jest jak dom bez drzwi, okręt bez wiatru, źródło bez wody” 

 

 AKCJE CHARYTATYWNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W JAŚLE

 

Działalność Szkolnego Koła Caritas

 

 FOTOGALERIA SKC

 

Podstawowym celem Szkolnego Koła Caritas jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie  szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas takich jak: św. Mikołaj, Wigilia dla ubogich, pomoc niepełnosprawnym, pomoc przy organizowaniu Spartakiad, rozprowadzanie Chlebów solidarności z ubogimi w Uroczystość Bożego Ciała i in.
Członkowie Koła wraz   z opiekunami organizują akcje charytatywne mające na celu pomoc, zarówno duchową, jak i materialną najbardziej potrzebującym uczniom Szkoły.
Prowadzimy kwesty, przygotowujemy  kiermasze wykonanych przez uczniów prac. Aktywnie uczestniczymy w imprezach charytatywnych inicjowanych przez Jasielski Dom Kultury, Urząd Miasta oraz Caritas rejonu jasielskiego.  Organizujemy nabożeństwa, adoracje, wieczorki przy muzyce i poezji religijnej. Wspólnie wyjeżdżamy na Majówki, kuligi i ogniska.


W I semestrze  bieżącego roku szkolnego przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy następujące akcje:

• We wrześniu 2011r.  (13.09) przeprowadziliśmy na terenie szkoły zbiórkę pieniędzy na zakup podręczników dla uczniów naszej szkoły. Zakupione podręczniki ( 8 egzemplarzy ) przekazaliśmy do Biblioteki szkolnej. Jest to akcja, którą przeprowadzamy co roku, by w ten sposób pomóc uczniom, których nie stać na zakup własnych podręczników.

 


 22.09.2011r. dla członków naszego Koła zorganizowaliśmy ognisko integracyjne. 


• 26.10.2011r. przewodniczyliśmy Modlitwie Różańcowej w Zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym –Hospicjum w Jaśle. Członkowie naszego Koła systematycznie odwiedzają podopiecznych Hospicjum. Nasi wolontariusze przygotowują różne nabożeństwa, wspólnie z pensjonariuszami modlą się, ale także poświęcają im swój wolny czas na rozmowę i pomoc w codziennych czynnościach.


• 1.11.2011r.,  w Uroczystość Wszystkich Świętych, prowadziliśmy na Nowym Cmentarzu kwestę  na rzecz dzieci  z powiatu jasielskiego. W zbiórce tej uczestniczyło 9 uczniów z naszej szkoły.  Zebrane  pieniądze przekazaliśmy do centrali Caritas rejonu jasielskiego. Z pozyskanych funduszy zostały zakupione przybory szkolne, zabawki i słodycze. W dniu 2.12.2011r. członkowie naszego Koła ( 17 osób) przygotowywali w Zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (Hospicjum) w Jaśle paczki mikołajkowe dla dzieci z rejonu jasielskiego.
• Przygotowaliśmy również paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły. Ze środków SKC zakupiliśmy produkty żywnościowe, z których przygotowaliśmy 8 paczek.

 
• 23.12.2011r. pomagaliśmy w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle, w organizacji Wigilii dla biednych i bezdomnych z Jasła i okolic. Młodzież pakowała paczki żywnościowe, a następnie pomagała w obsłudze Wigilii. Głównym organizatorem tej imprezy była Caritas diecezji rzeszowskiej rejonu jasielskiego.


• Aktywnie włączyliśmy się w organizację akcji „Noworoczny Dar”- której celem było pozyskanie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do Szpitala w Jaśle. Członkowie Koła w dn. 14-15.01.2012.r. kwestowali na ten cel na ulicach miasta Jasła, a w dn. 3.01. i 10.01.2012. również na terenie Szkoły.  W sumie w kwestach wzięło udział 21 uczniów.


• Również w ramach „Noworocznego Daru” byliśmy w  JDK na spektaklu  p.t.  „Żeby człowiek był człowiekiem”, przygotowanym przez młodzież z naszej szkoły, pod kierunkiem pani prof. Edyty Jamrogiewicz.  Pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów przekazaliśmy na konto „Noworocznego Daru”.


• W ciągu całego semestru zbieraliśmy zużyte znaczki pocztowe, które przekazaliśmy do Centrum Misyjnego w Warszawie, jako pomoc misjom i polskim misjonarzom.

• Zbieraliśmy również zakrętki „pet” dla osób niepełnosprawnych. Dzięki naszej pomocy chłopiec- mieszkaniec ul. Brzyszczki, mógł poddać się rehabilitacji, która ułatwia mu poruszanie się i wykonywanie podstawowych czynności.

• Nasze Koło aktywnie współpracuje z jasielskim Hospicjum. Uczniowie systematycznie odwiedzają chorych służąc im różnorodną pomocą.

Praca w Kole to niewątpliwie pomoc innym, ale to także praca nad sobą, swoim charakterem i swoimi ograniczeniami. Trzeba umieć poświęcić swój czas, swoje zdolności, czasem trzeba z czegoś  zrezygnować...ale cytując słowa Sofoklesa „Tylko szlachetne czyny są trwałe”.

 

 

Działalność Samorządu Szkolnego

 

W ramach swej działalności samorząd przeprowadził dwie akcje charytatywne:

 

1.

„Górę Grosza” (28 XI – 2 XII 2011), której organizatorem jest Towarzystwo „NASZ DOM” z siedzibą w Warszawie; celem tej akcji było zebranie funduszy m.in. na pomoc dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych;

 

2.

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2011” (5 – 9 XII 2011); celem podjętych działań było wsparcie Terenowego Sztabu Akcji działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle; akcja polegała na zbiórce darów w postaci zabawek, artykułów szkolnych, środków czystości i higieny osobistej oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania.

 

 

Działalność Szkolnego Koła PCK

 

 W pierwszym semestrze przeprowadzono następujące akcje:

1.
13. X. 2011r. - udział w kweście z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla ubogich, podopiecznych ZR PCK w Jaśle. Zebrano 394,85 zł.

2.
Od 5 XII - 21 XII 2011r. w ramach dożywiania młodzieży rozdano 50 kg cukru uczniom naszej szkoły pochodzącym z rodzin słabo uposażonych.

3.
19.XII.2011r. - udział w konkursie na najpiękniejszy stroik świąteczny zorganizowany przez ZR PCK w Jaśle. Stroiki przekazane zostały ludziom starszym, samotnym, chorym.