PCK Drukuj
niedziela, 22 października 2017 18:00

 

 

 

Szkolne Koło PCK

„W obronie ludzkiej godności”

 

Celem działalności PCK jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie przy zachowaniu podstawowych zasad Ruchu.

Polski Czerwony Krzyż działa nieprzerwanie od 1919r.

Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół nr 3 w Jaśle działa od początku istnienia szkoły.

Prowadzi działalność w zakresie

- opieki i pomocy potrzebującym

- promocji i ochrony zdrowia

- pomocy w ratowaniu życia w przypadku klęski

- promocji honorowego krwiodawstwa

- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

- programów edukacyjnych młodzieży

- upowszechniania idei Podstawowych Zasad Ruchu i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

Opiekun Szkolnego Koła PCK: mgr Elżbieta Szpak

Skład Zarządu Szkolnego Koła PCK w r. szk. 2018/2019:

Przewodnicząca: Barbara Bronowicz    
kl. IIIf
Z-ca Przewodniczącego: Kamila Rec
kl.IVd
Skarbnik: Klaudia Stój
kl.IVd
Sekretarz Edyta Dzwonkowska
kl.IIIf

Pozostałe 10 osób to członkowie  Koła
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„ Pomagamy potrzebującym – bądź z nami”