Nabór 2019-2020 oferta Drukuj
wtorek, 05 marca 2019 00:00

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle ogłasza

nabór do klas pierwszych 

na rok szkolny 2019/2020 na kierunki:


 
DODATKOWE INFORMACJE

Regulamin naboru po GIMNAZJUM


Regulamin naboru po szkole PODSTAWOWEJ


Nabór Elektroniczny - informacje dla kandydatówKandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły odbierają skierowania na badanie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie
w sekretariacie szkoły.


Badania lekarskie należy wykonać w Zakładzie Medycyny Pracy
ul. Szopena 38, 38-200 Jasło

Uczeń powinien przynieść ze sobą:

  • skierowanie z danej szkoły

  • bilans zdrowia ucznia

  • w przypadku przewlekłych schorzeń dostępną dokumentację (np. karty informacyjne)

Na badania uczeń zgłasza się z rodzicem/opiekunem prawnym.


 

 

Terminy rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

dla absolwentów Gimnazjum i Szkoły podstawowej


1

13 maja –  19 czerwca  2019 r.

Składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle

2

21 25 czerwca 2019 r.
do godz. 15

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:

  • kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz
  • kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty

przez kandydatów do Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle

zamieszkałych poza powiatem jasielskim

3

5 lipca 2019 r.  do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
do Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle

4

5 – 10 lipca 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki
w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle
oraz dostarczenie dokumentów:

  • oryginału  świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty

5

12 lipca 2019 r.  do godz. 10.00

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
do Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle