Harmonogram roku szkolnego 2019/2020 Drukuj
wtorek, 19 listopada 2019 10:25

Harmonogram roku szkolnego 2019/2020


 

KLASY  MATURALNE

KLASY MŁODSZE

14.10.2019

poniedziałek

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ WYNIKAJĄCY Z ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

12.11. 2019

wtorek

do godz 12.00

 

Podanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i innych proponowanych ocenach

 

18.11.2019

poniedziałek

o godz 15.30

 

Wywiadówka, poinformowanie rodziców

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i pozostałych planowanych ocenach

 

Wywiadówka śródsemestralna

09.12.2019

poniedziałek

do godz 13.00

 

Wystawienie ocen z zachowania

i przedmiotów z wpisaniem do dzienników

w pełnym brzmieniu

 

10.12.2019

wtorek

 

Podanie Informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i innych proponowanych ocenach

11.12.2019

środa

do godz 13.00

 

o godz 15.00

 

 

Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne

 

 

Rada Pedagogiczna -wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne

 

12.12.2019

czwartek

 

Egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych

 

16.12.2019 poniedziałek

o godz 13.00

o godz 15.30

 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych

w klasach maturalnych

 

Wywiadówka

Informacja o wynikach klasyfikacji za I semestr

 

 

 

 

 

Wywiadówka poinformowanie rodziców

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

i pozostałych planowanych ocenach

23.12.2019 – 07.01.2020 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

(02.01.2020 oraz 03.01.2020 – dni wolne od zajęć dydaktycznych wynikające z organizacji roku szkolnego)

 

09.01.2020

do godz. 13.00

 

Wystawienie ocen z zachowania

i przedmiotów z wpisaniem do dzienników w pełnym brzmieniu

9.01.2020

czwartek

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ  WYNIKAJĄCY Z ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

Egzaminy z przygotowania zawodowego

 

10.01.2020

piątek

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ WYNIKAJĄCY Z ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

Egzaminy z przygotowania zawodowego

 

10.01.2020

godz. 15.00

godz. 16.00

 

 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji

 

Wywiadówka Informacja o wynikach klasyfikacji za I semestr

 

 

13.01. – 26.01.2020 FERIE ZIMOWE

27.01.2020

Poniedziałek

godz 16.00

 

 

PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

KOŃCZĄCE PIERWSZY SEMESTR

23.03.2020

poniedziałek

do godz 12.00

Podanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i innych proponowanych ocenach

 

23.03.2020

poniedziałek

godz. 16.00

 

Wywiadówka, poinformowanie rodziców

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

i pozostałych planowanych ocenach

 

Wywiadówka śródsemestralna

 

09.04.-13.04.2020 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

15.04.2020

środa

do godz 13.00

 

Wystawienie ocen z zachowania i przedmiotów

z wpisaniem do dzienników w pełnym brzmieniu

 

16.04.2020

czwartek

do godz 13.00

o godz 16.00

 

Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne

lub o podwyższenie oceny /egzaminy sprawdzające/

 

Rada Pedagogiczna

wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne

i sprawdzające

 

17.04.2020

piątek

o godz 9.00

o godz 15.30

 

 

o godz 16.00

 

Egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające

w klasach maturalnych

 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających w klasach maturalnych

 

Wywiadówka. Informacja o wynikach klasyfikacji końcoworocznej

 

 

24.04.2020

piątek

 

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. Rozdanie dyplomów

01.05.2020

piątek

 

ŚWIĘTO PRACY

 

3.05.2020

niedziela

 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

04.05.2020

poniedziałek

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ WYNIKAJĄCY Z ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

Egzamin maturalny z języka polskiego

 

05.05.2020

wtorek

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ WYNIKAJĄCY Z ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

Egzamin maturalny z matematyki

 

06.05.2020

środa

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ WYNIKAJĄCY Z ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

Egzamin maturalny z języka obcego

 

22.05.2020

piątek

do godz 13.00

 

 

Podanie Informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i innych proponowanych ocenach

 

25.05.2020

poniedziałek

o godz 16.00

 

 

 

 

Wywiadówka. poinformowanie rodziców

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

i pozostałych planowanych ocenach

 

 

10.06.2020

 

 

środa – dzień wolny od zajęć dydaktycznych wynikający z organizacji roku szkolnego

 

11.06.2020

 

 

BOŻE CIAŁO

 

 

12.06.2020

 

 

piątek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych wynikający z organizacji roku szkolnego

15.06.2020

poniedziałek

do godz 13.00

 

 

Wystawienie ocen z zachowania i przedmiotów z wpisaniem do dzienników

w pełnym brzmieniu

 

17.06.2020

środa

do godz 13.00

 

 

o godz 16.00

 

 

 

Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne

lub o podwyższenie oceny /egzaminy sprawdzające/

 

Rada Pedagogiczna

wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające

 

18.06.2020

czwartek

o godz 9.00

o godz. 15.30

 

o godz 16.00

 

 

 

Egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające

 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych

i sprawdzających

 

Wywiadówka Informacja o wynikach klasyfikacji końcoworocznej

22.06.2020

poniedziałek

 

EGZAMINY ZAWODOWE

/ szkoła pracuje normalnie /

23.06.2020

wtorek

26.06.2020

piątek

 

Zakończenie roku szkolnego Rozdanie świadectw

 

między

29.06. 03.07.2020

 

PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ