BIP Drukuj
poniedziałek, 03 grudnia 2018 08:11

 

Nabór na szkolenia


  1. Nabór na szkolenie „Walidacja instrumentalnych metod analitycznych" które realizowane  będzie w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego" Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  2. Nabór na szkolenie „Zaawansowany routing w sieciach TPC/IP" które realizowane  będzie w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego" Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 


 

 

Regulamin i formularze zgłoszeniowe

 


 


 

OGŁOSZENIE