Start
Kierunki Drukuj Email
czwartek, 27 lutego 2020 11:41

 

 

Oferta kształcenia  Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle


na rok szk. 2020/2021

 

 

 


Branżowa Szkoła I stopnia

 

Dla kierunków kształcenia w zawodach: technik analityk brane są pod uwagę przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • biologia

 

Dla kierunków kształcenia w zawodach: technik mechatronik, technik teleinformatyk brane są pod uwagę przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka

 

Dla kierunku kształcenia w zawodzie technik logistyk, technik usług kelnerskich brane są pod uwagę przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • geografia

Dla kierunku kształcenia w zawodzie Kucharz brane są pod uwagę przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • biologia

 

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z poszczególnych przedmiotów są przeliczane  na punkty według poniższego zestawienia:

 

Lp.

Przedmioty

Przeliczenie poszczególnych ocen na punkty

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

1.

język polski

18 pkt.

17 pkt.

14 pkt.

8 pkt.

2 pkt.

2.

matematyka

18 pkt.

17 pkt.

14 pkt.

8 pkt.

2 pkt.

3.

informatyka

18 pkt.

17 pkt.

14 pkt.

8 pkt.

2 pkt.

4.

biologia lub

fizyka lub

geografia

18 pkt.

17 pkt.

14 pkt.

8 pkt.

2 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!