Start Biblioteka
Regulamin czytelni Drukuj Email
wtorek, 16 października 2012 11:15

REGULAMIN CZYTELNI

I Prawa i warunki korzystania.

1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.

2. W czytelni obowiązuje cisza.

3. Korzystając z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.

 

II Korzystanie ze zbiorów.

 

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

2. Z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów multimedialnych czytelnik może korzystać tylko na miejscu, wypożyczanie na lekcje jest każdorazowo uzgadnianie z bibliotekarzem.

3. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wykorzystane materiały bibliotekarzowi.

 

III Poszanowanie książek.

 

1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki, Czasopisma i inne zbiory, z których korzysta.

2. Książek, czasopism oraz innych zbiorów nie wolno niszczyć. Dostrzeżone uszkodzenia natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

3. Zbiory czytelni stanowią własność szkoły.

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!