Start Jubileusz 50-lecia ZS3
Jubileusz 50-lecia Drukuj Email
wtorek, 17 stycznia 2012 11:23

   

FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ

 

FOTOGALERIA

 

RELACJA FILMOWA

 

WSPOMNIEŃ CZAR cz 1

WSPOMNIEŃ CZAR cz 2

  

 

                                                                                                                                           Motto:

 Jeśli nie znalazłeś sposobu na zatrzymanie czasu,

pozwól minionym chwilom powrócić we wspomnieniach

 

Obchody 50-lecia Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Edward Białogłowski. Mszę Św. koncelebrowali: ks. proboszcz Tadeusz Gąsiorowski, ks. dr Marian Putyra oraz absolwenci: ks. Władysław Srebrny i ks. Grzegorz Czeluśniak.

 

Po Mszy Św. uczestnicy obchodów - w asyście orkiestry dętej pod dyrygenturą pana Jana Zygmunta -przeszli do JDK, gdzie odbyły się główne uroczystości jubileuszowe.

 

 

Uroczystość rozpoczął polonez wykonany przez uczniów szkoły.

Pan Dyrektor mgr inż. Mariusz Pochroń powitał zaproszonych gości:

 • Panią Monikę Walawender, przedstawicielkę rodziny prof. St. Pawłowskiego - patrona szkoły
 • Wicestarostę Jasielskiego - Pana Franciszka Miśkowicza
 • Członka Zarządu - Pana Tadeusza Górczyka
 • Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty - Pana Antoniego Wydro
 • Zastępcę Burmistrza Jasła - Pana Leszka Znamirowskiego
 • Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Pana Zbigniewa Drankę
 • Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle - Pana Andrzeja Wędrychowicza
 • Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej - Pana Wiesława Latoszka
 • Dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu jasielskiego
 • Emerytowanych pracowników szkoły
 • Absolwentów
 • Przedstawicieli zakładów pracy i instytucji
 • Przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych,
 • Grono Pedagogiczne
 • Komitet Organizacyjny z przewodniczącym Panem Janem Urbanem

a następnie wygłosił jubileuszowe przemówienie.

Dyrektor Mariusz Pochroń: "Z tego miejsca pragnę podziękować dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom za trud włożony w rozwój szkoły, za dobre imię, jakim cieszyła się i nieprzerwanie cieszy. Szkoła jako instytucja zawsze prezentowała cechę "otwartości" - rozumianej jako uwzględnienie potrzeb środowiska, była i jest dynamiczna - rozwijająca się i realizująca określone cele wynikające z koncepcji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Śledząc losy naszych absolwenów, laureatów olimpiad, konkursów, jesteśmy dumni z tego, że to w tej szkole mogli rozwijać swoje pasje, realizować marzenia, wykorzystywać swój potencjał intelektualny.
W takim dniu jak dziś powracaja wspomnienia: do lat młodości, do lat niepowtarzalnych i przez to pięknych.
Obecność państwa na tej uroczystości jest wyrazem wielkiego szacunku dla szkoły i jej autorytetów, wyrazem "żywej" wdzięczności."

 
Pani Monika Walawender przytoczyła słowa patrona szkoły: "Leży już w naturze młodzieży, że pragnie tworzyć świat nowy, a pociąga ją najwięcej to, do czego najmniejsze posiada prawa. Wiemy, że błądzicie i błądzić będziecie. Obowiązkiem profesorów jest dbać aby błędy wasze były jak najmniejsze i aby wskazać wam właściwe drogi."
 
Pan Wicestarosta Franciszek Miśkowicz: "Dzisiejsza uroczystość to odpowiednia chwila do wyrażenia wdzięczności tym, którzy swym zaangażowaniem i wytrwałą pracą przyczynili się do rozwoju placówki"
 
Podkarpacki Wicekurator Oświaty Andrzej Wydro: "Prawdziwy nauczyciel służy, wspomaga i inspiruje. I dzisiaj też przyszedł czas aby na ręce wszystkich nauczycieli złożyć gorące podziękowania i gratulacje za to co zrobiliście dla tylu tysięcy jaślan. (...) Całemu Jasłu życzę wiele radości z tych absolwentów, którzy wyszli z tej szkoły."
 
Z-ca Burmistrza Miasta Jasła - Leszek Znamirowski: "Państwa szkoła wpisała się na stałe w historię, kulturę i tradycję miasta Jasła. Jest znaczącym elementem tego miasta."
 

 

Przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu - Jan Urban: "W imieniu absolwentów, tych wszystkich, którzy opuścili mury Chemika niezależnie w jakich to było latach pragnę serdecznie podziękować za trud, za zaangażowanie, za to, że w sposób pełen z serca płynący wypełnialiście swoje obowiązki wychowawców i pedagogów."

 
 

 

Podkreślił, że w swojej 50-letniej działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoła wykształciła około 10 tys. absolwentów, którzy sławili i sławią jej dobre imię w kraju i poza jego granicami. Wielu absolwentów zajmuje odpowiedzialne stanowiska państwowe, naukowe, społeczne; związani są z różnymi dziedzinami życia.

Pan Dyrektor przypominał historię powstania placówki, wkład dyrektorów w jej rozwój i na tę okoliczność wręczył im pamiątkowe statuetki.

 

Życzył Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom, Emerytowanym Nauczycielom i Absolwentom niezapomnianych wrażeń i miłych wspomnień.

Głos zabrali także zaproszeni goście. Podkreślali, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa szkoła. Zwracali uwagę na to, że szkoła to instytucja, która pomaga w zdobywaniu wiedzy, w intelektualnym i duchowym rozwoju, w kształtowaniu społecznej i kulturalnej świadomości.

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów i absolwentów szkoły pod kierunkiem mgr Ewy Łąckiej.

Uwieńczeniem obchodów 50-lecia szkoły było odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Uroczystego odsłonięcia dokonała Pani Monika Walawender – wnuczka siostry prof. Stanisława Pawłowskiego – patrona szkoły.

 

Pani Monika Walawender powiedziała: „Na odsłanianej dzisiaj tablicy wyznaczone są główne drogi prowadzące to tego celu: poszanowanie godności człowieka, tradycji i kultury społecznej, umiejętne stosowanie wiedzy. Proponuję, abyście nie przechodzili obojętnie obok tej tablicy, pod którą podpisałby się dzisiaj wasz patron – prof. Stanisław Pawłowski.”

 

 

Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy absolwenci spotkali się z wychowawcami.

 
 
 

 

Liczny udział absolwentów w obchodach 50-lecia był wyrazem wielkiego szacunku dla szkoły i jej autorytetów, wyrazem „żywej” wdzięczności.

Obchody 50-lecia  Zespołu Szkół nr 3 zakończyły się balem absolwentów.                

 

/tekst: Katarzyna Szot, Ewa Łącka/

/foto: Agnieszka Maczuga/

                                                                                         

RELACJA FILMOWA
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część oficjalna - Uroczysty Polonez
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część oficjalna - Przemówienie Dyrektora Szkoły Mariusza Pochronia
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część oficjalna - Przemówienie Pani Moniki Walawender
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część oficjalna - Przemówienie Pana Wicestarosty Franciszka Miśkowicza
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część oficjalna - Przemówienie Pana Wicekuratora Oświaty Antoniego Wydro
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część oficjalna - Przemówienie Dyrektora Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Rzońcy Pana Mateusza Lechwara
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część oficjalna - Przemówienie Dyrektora Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Marcinkiewicz Pani Krystyny Olszewskiej
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część oficjalna - Przemówienie Zastępcy Burmistrza Miasta Jasła Pana Leszka Znamirowskiego
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część oficjalna - List Senator Rzeczypospolitej Pani Alicji Zając
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część oficjalna - Wręczenie Pamiątkowych Statuetek
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część oficjalna - Przemówienie Przewodniczącego Komitetu Obchodów Jubileuszu Szkoły Pana Jana Urbana
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część artystyczna - Występ Anny Styś, Karoliny Dubiel  i młodzieży szkolnej 
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część artystyczna - Występ młodzieży szkolnej
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część artystyczna - Występ młodzieży szkolnej
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część artystyczna - Występ Zbigniewa Wypaska z zespołem Afera Blues Group 
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część artystyczna - Występ młodzieży szkolnej
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część artystyczna - Występ młodzieży szkolnej 
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część artystyczna - Występ Grzegorza Kociuby
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część artystyczna - Występ młodzieży szkolnej
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część artystyczna - Występ Justyny Sanickiej 
 
50-lecie Chemika w Jaśle, część artystyczna - Występ Ilony Budnik
 

50-lecie Chemika w Jaśle, odsłoniecie pamiątkowej tablicy

 
50-lecie Chemika w Jaśle, wzruszające spotkania po latach

  

 

/autorzy: Andrzej Kukla , uczniowie kl. IV e- Mateusz Fitacz, Artur Sypień/

 

  

 

 

 

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!