Start
Branżowa Szkoła I Stopnia - kucharz Drukuj Email
poniedziałek, 12 marca 2018 11:32

Branżowa Szkoła I Stopnia - kucharz (3-letnie)


Po ukończeniu w/w kierunku kształcenia absolwent otrzyma bardzo dobre przygotowanie zawodowe w zakresie:

  • produkcji potraw małej gastronomii,
  • zasad racjonalnego żywienia ludzi zdrowych i chorych,
  • prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej produkcji,
  • organizacji i prowadzenia małych zakładów gastronomicznych.

Zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach pod kierunkiem wykwalifikowanej i życzliwej kadry pedagogicznej.

Wybierając ten kierunek uczeń :

  • odbywa zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej lub u pracodawcy, jako pracownik młodociany - pracując  jednocześnie zarabia
  • będąc pracownikiem młodocianym po skończeniu szkoły  może być zatrudniony jako pracownik w zakładzie, w którym odbywał praktykę
  • po skończeniu szkoły ma zaliczone trzy lata pracy

Szkoła jako jedyna w powiecie jasielskim uzyskała uprawnienia do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie: kucharz.

Dyplom taki honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć pracę w atrakcyjnym zawodzie lub kontynuować naukę w technikum uzupełniającym - kucharz lub uzupełniającym liceum ogólnokształcącym.

KLIKNIJ W ZDJĘCIE - ZOBACZ FILM

 

 

 

 


 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet

optimeks

 

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!