Start
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Drukuj Email
czwartek, 27 stycznia 2011 11:32

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejPodstawowym celem kształcenia w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)   organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów    
energetyki odnawialnej;
2)   montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
3)   kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
4)   wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki 
odnawialnej.


Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określi umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. 
Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

1) energetyki wodnej;
2) energetyki wiatrowej;
3) energetyki geotermalnej;
4) energetyki z biomasy.

Ponadto technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje także prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

- budowy i zasad działania urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii takimi jak : ogniwa fotowoltaniczne, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe i wodne oraz biogazownie;

- organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

- wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

- konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

- kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

- sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

-wykonywania  szkiców i rysunków instalacji,

-projektowania instalacji grzewczej,

-nadzorowania stanu instalacji i urządzeń sanitarnych,

-doborem materiałów, sprzętu, maszyn i narzędzi do wykonania instalacji sanitarnej,

-kontrolowania jakości wykonania robót instalacyjnych,

-organizowania i kierowania pracą brygady roboczej,

-stosowania aktów  prawnych i norm technicznych,

-organizowania stanowiska pracy, dobierania materiałów zgodnie z normami, zna zasady BHP.

SZKOŁA ZAPEWNIA:

- praktyki zawodowe w wyspecjalizowanych firmach  zajmujących się odnawialnymi  źródłami energii, Centrum Kształcenia Praktycznego

- zajęcia terenowe w zakładach wykorzystujących energie odnawialną;

-  wycieczki przedmiotowe,

- wycieczki przedmiotowe na Targi Odnawialnych Źródeł Energii w Kielcach,

ABSOLWENT MOŻE PRACOWAĆ:

- w przedsiębiorstwach specjalizujących się w montażu, budowie, konserwacji i naprawach urządzeń pozyskujących energię odnawialną;

-  jako : monter, kontroler, konserwator urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przy elektrowniach wiatrowych, wodnych, kolektorów słonecznych, paneli słonecznych, pomp ciepła;

-  w zakładach zajmujących się produkcją biomasy oraz w energetyce geotermalnej;

-  możesz także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą;

 


 

 

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet

optimeks

 

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!