Start
Technik ochrony środowiska Drukuj Email
piątek, 26 stycznia 2018 00:00

 

Technik ochrony środowiska

Technikum ochrony środowiska kształci w zakresie analizy wody oraz jej uzdatniania do celów przemysłowych i analizy ścieków oraz metod ich oczyszczania.


Uczniowie kształcący się w tym kierunku mają możliwość analizy wody z własnych ujęć! W celu dobrego przygotowania praktycznego uczniów część zajęć prowadzona jest w specjalistycznych pracowniach a także na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz w zakładach ZTS „Gamrat" S.A, Rafineria Jasło S.A.


Kierunek umożliwia zdobycie umiejętności:

 • określania aktualnego stanu zanieczyszczenia środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka,
 • określania parametrów uzdatniania wody,
 • określania parametrów oczyszczania ścieków,
 • obsługi typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • posługiwania się w praktyce aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Po ukończeniu Szkoły i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego, uczeń otrzymuje tytuł: technik ochrony środowiska.


Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w strukturach zajmujących się ochroną środowiska:

 • organach administracji państwowej,
 • agendach Unii Europejskiej,
 • komórkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • instytucjach kontroli jakości środowiska,
 • wytwórniach i hurtowniach materiałów budowlanych,
 • kontynuowania nauki na uczelniach technicznych lub innych.


Tu zdobędziesz wiedzę o stanie naszego środowiska i poznasz sposoby ochrony środowiska podczas nauki w szkole i na licznych wycieczkach przedmiotowych.

Będziesz mógł odbyć praktykę w nowoczesnych zakładach związanych z ochroną środowiska, co pozwoli Ci zdobyć umiejętności niezbędne dla wykonywanie zawodu.

Będziesz mógł wiązać swoją przyszłość ze strukturami Unii Europejskiej.


Jeśli będziesz chciał kształcić się dalej wydziały ochrony środowiska uczelni wyższych czekają na Ciebie.


Przedmioty zawodowe:

 • Podstawy techniki.
 • Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami.
 • Gospodarowanie odpadami, ochrona gleb i rekultywacja.
 • Ochrona wód.
 • Pracownia badań laboratoryjnych.
 • Użytkowanie komputerów.
 • Prawo i ekonomika w ochronie środowiska.


Istotnym elementem wykształcenia zawodowego technika ochrony środowiska decydującym o jego nowoczesności poza zakresem wynikającym z opisu kwalifikacji - to umiejętność posługiwania się komputerem i językiem obcym, a także samodzielność, kreatywność i prezentowanie siebie, które realizuje proces kształcenia w zawodzie technika ochrony środowiska.

Ochrona środowiska stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej, poparty ogromnymi nakładami finansowymi, co w kontekście członkostwa Polski w tej strukturze stanowić będzie o dużej atrakcyjności zawodu technik ochrony środowiska.


 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet

optimeks

 

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!