Start Dla rodzica Harmonogram roku szkolnego 2019/2020
Harmonogram roku szkolnego 2019/2020 Drukuj Email
wtorek, 19 listopada 2019 10:25

Harmonogram roku szkolnego 2019/2020


 

KLASY  MATURALNE

KLASY MŁODSZE

14.10.2019

poniedziałek

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ WYNIKAJĄCY Z ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

12.11. 2019

wtorek

do godz 12.00

 

Podanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i innych proponowanych ocenach

 

18.11.2019

poniedziałek

o godz 15.30

 

Wywiadówka, poinformowanie rodziców

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i pozostałych planowanych ocenach

 

Wywiadówka śródsemestralna

09.12.2019

poniedziałek

do godz 13.00

 

Wystawienie ocen z zachowania

i przedmiotów z wpisaniem do dzienników

w pełnym brzmieniu

 

10.12.2019

wtorek

 

Podanie Informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i innych proponowanych ocenach

11.12.2019

środa

do godz 13.00

 

o godz 15.00

 

 

Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne

 

 

Rada Pedagogiczna -wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne

 

12.12.2019

czwartek

 

Egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych

 

16.12.2019 poniedziałek

o godz 13.00

o godz 15.30

 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych

w klasach maturalnych

 

Wywiadówka

Informacja o wynikach klasyfikacji za I semestr

 

 

 

 

 

Wywiadówka poinformowanie rodziców

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

i pozostałych planowanych ocenach

23.12.2019 – 07.01.2020 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

(02.01.2020 oraz 03.01.2020 – dni wolne od zajęć dydaktycznych wynikające z organizacji roku szkolnego)

 

09.01.2020

do godz. 13.00

 

Wystawienie ocen z zachowania

i przedmiotów z wpisaniem do dzienników w pełnym brzmieniu

9.01.2020

czwartek

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ  WYNIKAJĄCY Z ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

Egzaminy z przygotowania zawodowego

 

10.01.2020

piątek

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ WYNIKAJĄCY Z ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

Egzaminy z przygotowania zawodowego

 

10.01.2020

godz. 15.00

godz. 16.00

 

 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji

 

Wywiadówka Informacja o wynikach klasyfikacji za I semestr

 

 

13.01. – 26.01.2020 FERIE ZIMOWE

27.01.2020

Poniedziałek

godz 16.00

 

 

PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

KOŃCZĄCE PIERWSZY SEMESTR

23.03.2020

poniedziałek

do godz 12.00

Podanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i innych proponowanych ocenach

 

23.03.2020

poniedziałek

godz. 16.00

 

Wywiadówka, poinformowanie rodziców

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

i pozostałych planowanych ocenach

 

Wywiadówka śródsemestralna

 

09.04.-13.04.2020 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

15.04.2020

środa

do godz 13.00

 

Wystawienie ocen z zachowania i przedmiotów

z wpisaniem do dzienników w pełnym brzmieniu

 

16.04.2020

czwartek

do godz 13.00

o godz 16.00

 

Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne

lub o podwyższenie oceny /egzaminy sprawdzające/

 

Rada Pedagogiczna

wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne

i sprawdzające

 

17.04.2020

piątek

o godz 9.00

o godz 15.30

 

 

o godz 16.00

 

Egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające

w klasach maturalnych

 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających w klasach maturalnych

 

Wywiadówka. Informacja o wynikach klasyfikacji końcoworocznej

 

 

24.04.2020

piątek

 

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. Rozdanie dyplomów

01.05.2020

piątek

 

ŚWIĘTO PRACY

 

3.05.2020

niedziela

 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

04.05.2020

poniedziałek

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ WYNIKAJĄCY Z ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

Egzamin maturalny z języka polskiego

 

05.05.2020

wtorek

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ WYNIKAJĄCY Z ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

Egzamin maturalny z matematyki

 

06.05.2020

środa

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ WYNIKAJĄCY Z ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

Egzamin maturalny z języka obcego

 

22.05.2020

piątek

do godz 13.00

 

 

Podanie Informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i innych proponowanych ocenach

 

25.05.2020

poniedziałek

o godz 16.00

 

 

 

 

Wywiadówka. poinformowanie rodziców

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

i pozostałych planowanych ocenach

 

 

10.06.2020

 

 

środa – dzień wolny od zajęć dydaktycznych wynikający z organizacji roku szkolnego

 

11.06.2020

 

 

BOŻE CIAŁO

 

 

12.06.2020

 

 

piątek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych wynikający z organizacji roku szkolnego

15.06.2020

poniedziałek

do godz 13.00

 

 

Wystawienie ocen z zachowania i przedmiotów z wpisaniem do dzienników

w pełnym brzmieniu

 

17.06.2020

środa

do godz 13.00

 

 

o godz 16.00

 

 

 

Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne

lub o podwyższenie oceny /egzaminy sprawdzające/

 

Rada Pedagogiczna

wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające

 

18.06.2020

czwartek

o godz 9.00

o godz. 15.30

 

o godz 16.00

 

 

 

Egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające

 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych

i sprawdzających

 

Wywiadówka Informacja o wynikach klasyfikacji końcoworocznej

22.06.2020

poniedziałek

 

EGZAMINY ZAWODOWE

/ szkoła pracuje normalnie /

23.06.2020

wtorek

26.06.2020

piątek

 

Zakończenie roku szkolnego Rozdanie świadectw

 

między

29.06. 03.07.2020

 

PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 


 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!